Disclaimer

De website Kelderskooien.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Kelders Kooien BV. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Kelderskooien.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Kelderskooien.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. U dient daarom altijd zelf ook de gegevens te controleren en kunt autobench.nl niet aansprakelijk stellen voor schade ontstaan door fouten op de website. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Kelderskooien.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.